Voorval

Dagelijks maken duizenden mensen tevreden gebruik van de taxi. Dat is wat u mag verwachten. Soms verloopt er iets niet naar wens of soms gaat iets opvallend goed.

Klacht / Compliment Registratie

Velden gemerkt met * zijn verplicht

Gegevens melder

E-mail adres
Naam

Gegevens Taxi

Daklichtnummer
Kenteken Taxi
Taxibedrijf (TTO)

Waar en Wanneer

Event datum
Tijdstip
Opstap / Besteld ?:
Opstaplocatie
Reden Melding
Taxirit naar
Ritprijs
Bepaling ritprijs

Wat mag u als klant van een straattaxi verwachten

 • u mag zelf bepalen door welke taxi u vervoerd wilt worden
 • u kunt contant betalen of pinnen
 • ook voor een korte rit kunt u bij een taxi terecht
 • u wordt netjes te woord gestaan en vervoerd
 • de chauffeur kent de stad
 • de chauffeur neemt altijd de kortste route
 • de chauffeur houdt zich aan de verkeersregels
 • als de chauffeur u ongevraagd een vaste ritprijs aanbiedt, moet deze lager is als het taximetertarief (maximum)

Als iets niet naar wens is verlopen of als u een chauffeur een compliment wil geven.

Als iets niet naar wens is verlopen of als u een chauffeur een compliment wil geven.

Als iets niet naar wens is verlopen of als u een chauffeur een compliment wil geven.

Dagelijks maken duizenden mensen tevreden gebruik van de taxi. Dat is wat u mag verwachten. Soms verloopt er iets niet naar wens of soms gaat iets opvallend goed.

U kunt dit rapporteren op een van de volgende wijzen:

 • Via het voorval registratie formulier hier links kunt u zowel een klacht indienen als een compliment geven.
  (Alleen van toepassing voor een straattaxi waarbij u instapt in de gemeente Eindhoven)
 • Natuurlijk kunt u ook terecht bij het taxibedrijf waar u gebruik van heeft gemaakt.

n.b. Als u via dit formulier reageert.

  • Betreft het een TTO taxi dan nemen we, Stichting Eindhovense Kwaliteitstaxi (S.E.K.) , actie in de richting van de betreffende Taxi organisatie.
  • Bij snorders spelen we de rapportage door aan de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), ILT is de toezichthouder van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Zie ook https://ilent.nl
  • In alle andere gevallen spelen we de klacht door naar de taxi ambtenaar of handhaving van de gemeente Eindhoven.
Eindhovens Taxibeleid

Eindhovens Taxibeleid

Eindhoven heeft sinds 2017 beleid voor de straattaxi. U vindt in gemeente Eindhoven verschillende locaties waar u een taxi kunt nemen, de zogeheten opstaplocaties zie. Taxi’s die vanaf deze standplaatsen vervoer aanbieden zijn in bezit van een zogeheten Toegelaten Taxi Organisatie(hierna TTO) vergunning van gemeente Eindhoven.

U kunt een TTO taxi herkennen aan het daklicht dat boven op de Taxi staat. Het daklicht geeft u informatie over: de naam van het taxibedrijf, kenmerk van de specifieke taxi.

Voor achtergrondinformatie:

Taxi Wetgeving in Eindhoven: Taxiverordening Eindhoven 2016 | Lokale wet- en regelgeving (overheid.nl)

Info over tarieven: wetten.nl - Regeling - Regeling maximumtarief en bekendmaking tarieven taxivervoer - BWBR0010998 (overheid.nl)

Info over taxi vervoer in Nederland: Taxiwet en taxiregelgeving voor taxichauffeurs en taxiondernemers | Taxiregels.

Straattaxi

Straattaxi

Onder de straattaxi vallen alle vormen van Taxi vervoer behalve contract vervoer zoals:

 • Zittend ziekenvervoer
 • AWBZ-vervoer
 • Het vervoer in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning
 • de Deeltaxi en Collectief Vraagafhankelijk Vervoer
 • Bovenregionaal vervoer gehandicapten
 • Leerlingenvervoer
 • WIA-vervoer (waarbij gehandicapten naar werk of opleiding worden vervoerd)
 • Besteld vervoer (u heeft een taxi vooraf besteld)
Een snorder

Een snorder

Een snorder is een illegale taxichauffeur. Hij of zij biedt betaald taxi vervoer aan in een normale auto zonder blauwe nummerplaat en zonder tariefkaart. Voor een klacht hierover kunt u ook bij het ILT terecht, zie ook op deze website Meer over Snorders