Toegelaten Taxi Organisaties

Treinvervangend Vervoer

Voor ongeplande verbussingen wordt geadviseerd te kijken op de NS reisplanner met pushmelding voor storing. Dit is de geadviseerde methode om informatie te krijgen over calamiteiten. Dit geeft informatie in de opstart fase van busvervangend vervoer.

Een grote buitendienststelling/ verbussing voor de periode 9 t/m 26 augustus

Ter hoogte van Liempde wordt de structuur van de wissels herzien waardoor het treintraject Boxtel -Eindhoven gedurende de bovengenoemde periode niet buikbaar is. Bussen worden ingezet op dit traject. Soms vele tientallen bussen per uur !!!

Instappen voor deze bussen is op het Beursgebouw plein. UItstappen is aan de  taxihalte op het kennedyplein

De taxistandplaats zal gedurende die periode verplaatst worden naar het schuine wandelpad met een gewijzigde aanrijroute.

 

Tergelijkertijd vinden er elders in Eindhoven ( te ) veel werkzaamheden aan wegen plaats. Extra drukte op bepaalde wegen met zeker extra wachttijden tijdens de spits. Welke alternative routes gebruikt gaan worden en waar de files zullen komen is nog onduidelijk.

- deze verbussing. traject Boxtel - Eindhoven CS

- het traject Boxtel- station strijp wordt nog een hele puzzel.

- de nieuwe tunnelbak die onder de snelweg moet komen nabij de Oischotse Dijk

- de Beukenlaan ter hoogte van het strijps Bultje wordt versterkt.

- de reconstructie van de Berenkuil. Hoofdzakelijk voor het fiets verkeer maar dat zal zijn effect krijgen op de auto wegen.

- oja dan ook nog Park Hilaria, de wedstrijd PSV- Volendam en  een voetbal wedstrijd.

- oja in Best rond de plas wordt ook nog iets georganiseerd

Achtergrondmateriaal en details

2021-05-28 verbussing eindhoven nieuwe methode

2021-10-23 busindeling eindhoven 23 31 oktober

 

De gemeente heeft voor Kennedyplein 103 een terrasvergunning verleend. Dit terras is dicht bij de kop van de Taxi halte aan het station Noordzijde. Op vragen verklaart de gemeente: de afstand van het nieuwe terras tot aan de goot is 7 meter. Deze 7 meter is voldoende ruim voor een taxihalte bij verbussing en voor de voetgangersstroom. Ook verklaart de gemeente dat de uitbater van het terras op de hoogte is van de situatie van verbussing waarbij de Taxi halte iets verplaatst wordt.

 

Vanaf sept 2022 wordt het Stationsplein zuid (centrumzijde ) niet meer gebruikt voor verbussingen.  Dit vanwege bouwwerkzaamheden afgesloten met een herinrichting van dat gebied.

Alle (kleinere) verbussingen lopen dan via de kiss en ride strook op het Kennedyplein. 

Zodra de verbussing wat groter wordt zal de taxi halte verplaatst worden (met een andere aanrijroute) en wordt de Taxihalte gebruikt als in- en uit-stap halte.

Bij grote verbussingen wordt het instappen en uitstappen gesplitst. Het Beursgebouw plein wordt dan de als instaphalte en de Taxihalte fungeert dan als uitstap halte

Station Centrumzijde

Impressie herontwikkeling Stationsplein met Gender als onderdeel van een ambitieus plan voor het gebied tussen de Vestdijk en de Dommel.

Tussen de Vestdijk en de Dommel komen de onderstaande projecten in uitvoering:

 • District E (wonen, werken en verblijven) door ontwikkelaar Amvest en aannemer Ballast Nedam:
  Het betreft drie torens van circa 170, circa 120 en circa 90 meter hoogte tussen de Vestdijk en het Station. Het plan maakt 510 woningen, 196 hotelkamers, 200 shortstay units mogelijk naast 15.500 m2 aan werkgerelateerde en publieksgerichte functies.
 • Fietsenstalling Stationsplein door ProRail en gemeente Eindhoven:
  Aan de zuidzijde komt een ondergrondse fietsenstalling, onder het stationsplein met een capaciteit van 5.400 fietsen.
 • Stationsplein door gemeente Eindhoven
 • Lichthoven 1 (kantoorpand Vodafone/Ziggo en twee woonblokken) door ontwikkelaar AM en aannemer BAM:
  Op de strook ten oosten van het Stationsplein tot aan de Dommel ontstaat een nieuw stukje stad met de naam Lichthoven.
  Dit is het gebied tussen Stationsplein en het openbare parkeerterrein van de gemeente Eindhoven. Dit project bestaat uit een kantoorgebouw en twee woongebouwen
 • EDGE Eindhoven (wonen en werken) door ontwikkelaar Edge en aannemer Jongen.
  Dit project staat gepland tussen De Effenaar en het spoor, vlak naast rivier De Dommel. Het is de bedoeling dat op deze plek (waar nu een parkeerterrein ligt) een kantoorgebouw, woontoren en een ondergrondse parkeergarage wordt gebouwd.
 • Fietsflat Neckerspoel door ProRail en Movares.
  Met de komst van een nieuwe stalling aan de noord-westzijde van het station komt er aan deze kant van het station parkeerruimte voor circa 5000 fietsen.
 • 2021-11-11 fietsenstalling station zuidzijde eerste ontwerp

 • En als afsluiting de herinrichting van de Stationsweg door gemeente Eindhoven.

De Taxi gerelateerde zaken van het Stationsplein.

Er is een eerste schets met 4 taxi standplaatsen op het midden van het plein verder een buffer waarvan de SEK heeft aangegeven dat die veel te klein is.

Periodiek bericht verkeershinder Eindhoven

Link naar informatie over verkeershinder in Eindhoven

 

Vanaf 16 mei tot 27 mei  is de bereikbaarheid van het station  centrumzijde beperkt.

De afsluiting van de Stationsweg zit ter hoogte van het Student Hotel.

Het station centrumzijde is bereikbaar vanaf Vestdijk en Vestdijktunnel; wegrijden kan alleen richting Vestdijktunnel (en met ontheffing richting Vestdijk).

 

zie hieronder voor overzichten deze week / volgende week

Afspraken over schone en stille taxi's

Alle taxi’s in Nederland schoon en stil in 2030. En vanaf 2025 in de grote steden. Over die ambitie maakt staatssecretaris Van Veldhoven vandaag (16 april 2021) afspraken met zes grote steden en diverse partijen uit de taxisector. Met deze heldere ambitie komt er duidelijkheid voor taxiondernemers, die hierdoor de komende jaren gericht kunnen investeren in schone en stille taxi’s. En het geeft verdere invulling aan de afspraak uit het Klimaatakkoord om transport te verduurzamen. De afspraken worden de komende tijd verder uitgewerkt.

Vrij van uitlaatgassen en stil

Zes grote gemeenten zetten vandaag hun handtekening onder de ambitie om vanaf 2025 volledig over te gaan op taxi’s die uitstootvrij rijden. Het doel is dat vanaf 2025 in die steden alle nieuwe taxi’s vrij van uitlaatgassen zijn. Het gaat om Amersfoort, Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, Rotterdam en Tilburg. In totaal rijdt in deze steden ongeveer driekwart van de in totaal tienduizend consumententaxi’s in Nederland rond. Voor bestaande taxi’s komt een landelijke overgangstermijn. De verwachting is dat er meer steden en partijen volgen.

Staatssecretaris Van Veldhoven: "Dit is een mooie stap. Taxi’s rijden gemiddeld vier keer zoveel kilometers als personenauto’s. Als ze allemaal elektrisch of op waterstof rijden is dat goed voor de schone lucht, het klimaat en is er minder lawaai op straat. Fijn voor de chauffeur, de passagier en eigenlijk voor alle andere mensen in de stad. Samen met de taxiondernemers gaan we aan de slag om de overstap voor hen mogelijk te maken."

Op weg naar haalbare overstap

De afspraken van vandaag zijn een eerste stap op weg naar volledig schone taxi’s in heel Nederland. Belangrijk uitgangspunt is dat taxiondernemers de tijd krijgen om de overstap te maken. Een taxi gaat gemiddeld drie tot vijf jaar mee. Veel ondernemers hebben door corona nu geen mogelijkheid om te investeren. Daarom is afgesproken dat er een goede overgangstermijn komt, zodat ze over kunnen stappen op een elektrische taxi of taxi op waterstof wanneer ze daar aan toe zijn. Over deze termijn moet eind dit jaar helderheid zijn.
Ook de randvoorwaarden worden verder uitgewerkt. Zo zijn gemeenten aan de slag om te zorgen dat er voldoende laadpunten zijn voor taxi’s, bijvoorbeeld bij taxistandplaatsen. Het Rijk werkt ondertussen aan regelgeving, zodat straks in alle gemeenten die meedoen dezelfde regels gelden. In 2022 moet hier meer duidelijkheid over zijn.

Realistische routekaart

Een van de ondertekenaars is branchevereniging Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV). Voorzitter KNV zorgvervoer en taxi Bertho Eckhardt: "Wij zetten onze handtekening omdat we dit een realistische routekaart vinden op weg naar zero emissie taxi’s, wanneer aan de randvoorwaarden voldaan wordt. En dat is belangrijk, want een gezonde taxibranche is cruciaal voor al die mensen die op de taxi vertrouwen om thuis, op werk of op school te komen." ElaadNL directeur Onoph Caron vult aan: "Een netwerk van laadpalen voor ZE-taxi’s vergt een proactieve aanpak. Middels een samenwerking tussen de taxibranche, de gemeenten en de netbeheerder kan er rekening gehouden worden met de beschikbare capaciteit van het elektriciteitsnet en toegewerkt worden naar een planmatige uitrol."

Steeds meer schone taxi’s

De afspraken zijn een bevestiging van een trend die al langer zichtbaar is en waar partijen al langer aan werken. Zo’n 5-10% van de straattaxi’s in Nederland rijdt momenteel uitstootvrij. Veel steden werken aan de overgang naar schone taxi’s. Amsterdam maakte in 2016 al de eerste afspraken met de sector over zero emissie taxi’s binnen de Ring. Alle taxi’s op Schiphol rijden al volledig elektrisch. In Den Haag rijden enkele tientallen taxi’s op waterstof rond. En ook andere chauffeurs stappen over op waterstof of elektrisch. Juist voor taxi’s kan dat economisch relatief snel interessant worden, omdat ze veel kilometers rijden. Uitstootvrij rijden is voor wat betreft ‘brandstof’ per kilometer veel goedkoper dan rijden op diesel. Daarbij komt dat elektrische auto’s in het onderhoud een stuk voordeliger zijn. Afgesproken is dat de betrokken partijen verder uitwerken hoe de overstap van fossiel naar uitstootvrij voordeliger en aantrekkelijker kan worden voor taxiondernemers.

De volgende partijen ondertekenen vandaag de routekaart zero emissie taxi:

 • Gemeente Amersfoort
 • Gemeente Amsterdam
 • Gemeente Den Haag
 • Gemeente Eindhoven
 • Gemeente Rotterdam
 • Gemeente Tilburg
 • Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV)
 • Leaseplan
 • SchipholTaxi
 • Stichting ElaadNL
 • Nederlandse Vereniging Duurzame Energie
 • Uber
 • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

2020-11-03 samenvatting emissievrije nul emissie zone rapport juni2020

2021-03-03 toestaan range extenders als emissievrije taxi (ehv)

2021-04-20 routekaart versnelling transitie zero emissie consumententaxi

2021-04-20 ze taxi routekaart v5.0 def

Rapport evaluatie Taxi Beleid

Een aantal jaren na de introductie van het nieuwe Taxibeleid is het wenselijk om terug te blikken op het ingevoerde beleid. Is de kwaliteit van het beleid verbeterd? en hoe hebben de betrokkenen dit taxibeleid ervaren?