Meldingen over Straattaxi ritten in- en rond Eindhoven

Klacht / Compliment Registratie

Gegevens Taxi

Daklichtnummer :
Kenteken Taxi :
Taxibedrijf :

Compliment of Klacht

Reden melding:

Waar en Wanneer

Datum en tijd:
Opstap / Besteld ? :
Opstaplocatie :
Taxirit naar :

Ritprijs

Ritprijs :
Bepaling ritprijs :

Overige Opmerkingen

Uw gegevens :
Wij verwerken uw gegevens anoniem.
Zie toelichting : privacy / condities.

Toelichting

Wat mag u als klant van een straattaxi verwachten:

 • u mag zelf bepalen door welke taxi u vervoerd wilt worden,
 • u kunt contant betalen of pinnen,
 • ook voor een korte rit kunt u bij een taxi terecht,
 • u wordt netjes te woord gestaan en vervoerd,
 • de chauffeur kent de stad,
 • de chauffeur neemt altijd de kortst mogelijke route,
 • de chauffeur houdt zich aan de verkeersregels,
 • als de chauffeur u ongevraagd een vaste ritprijs aanbiedt, moet deze lager zijn als het taximetertarief (maximum).

Als iets niet naar wens is verlopen of als u een chauffeur een compliment wil geven.

Dagelijks maken duizenden mensen tevreden gebruik van de taxi. Dat is wat u mag verwachten. Soms verloopt er iets niet naar wens of soms gaat iets opvallend goed.

U kunt dit rapporteren op een van de volgende wijzen:

 • Via dit formulier kunt u zowel een klacht indienen als een compliment geven.
  (Alleen van toepassing voor een straattaxi waarbij u instapt in de gemeente Eindhoven)
 • Natuurlijk kunt u ook terecht bij het taxibedrijf waar u gebruik van heeft gemaakt.

n.b. Als u via dit formulier reageert.

  • Betreft het een TTO taxi dan nemen wij, SEK, actie in de richting van de betreffende Taxi organisatie.
  • Bij snorders spelen we de rapportage door aan de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), ILT is de toezichthouder van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Zie ook https://ilent.nl 
  • In alle ander gevallen spelen we een klacht door naar de taxi ambtenaar van de gemeente Eindhoven

Het Landelijk Klachtenmeldpunt Taxivervoer is per 1 jan 2023 opgeheven. Voor de regio Eindhoven neemt dit formulier die functie over

Eindhovens Taxibeleid

Eindhoven heeft sinds 2017 beleid voor de straattaxi. U vindt in gemeente Eindhoven verschillende locaties waar u een taxi kunt nemen, de zogeheten opstaplocaties. Taxi’s die vanaf deze standplaatsen vervoer aanbieden zijn in bezit van een zogeheten Toegelaten Taxi Organisatie(hierna TTO) vergunning van gemeente Eindhoven.

U kunt een TTO taxi herkennen aan het daklicht dat boven op de Taxi staat. Het daklicht geeft u informatie over: de naam van het taxibedrijf, kenmerk van de specifieke taxi.

Voor achtergrondinformatie:

Straattaxi

Onder de straattaxi vallen alle vormen van Taxi vervoer behalve contract vervoer zoals:

 • Zittend ziekenvervoer,
 • AWBZ-vervoer,
 • Het vervoer in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning,
 • de Deeltaxi en Collectief Vraagafhankelijk Vervoer,
 • Bovenregionaal vervoer gehandicapten,
 • Leerlingenvervoer,
 • WIA-vervoer (waarbij gehandicapten naar werk of opleiding worden vervoerd),
 • Besteld vervoer (u heeft een taxi vooraf besteld).

Een snorder

Een snorder is een illegale taxichauffeur. Hij of zij biedt betaald taxi vervoer aan in een normale auto zonder blauwe nummerplaat en zonder tariefkaart. Voor een klacht hierover kunt u ook bij het ILT terecht, zie ook op deze website Meer over Snorders (sek.taxi/page/snorders.php)

Condities / Privacy

 • Deze registratie wordt door de SEK gedaan op verzoek van de gemeente Eindhoven.
 • Door het verstrekken van informatie staat u de SEK toe om de gegevens annoniem met derden te delen om de beoogde effecten te bereiken.
 • Alle gegevens die wij verkrijgen zullen annoniem verwerkt worden in tevredenheidsonderzoeken en / of klachtenprocedures
 • Alleeen de SEK kan proberen contact met u op te nemen wanneer nodig. Voor hoor / wederhoor kan dat relevant zijn.
 • De door ons verzamelde contactgegevens zullen niet gebruikt worden voor commerciele activiteiten.